SIGRA Symposium Medicatieoverdracht ziekenhuis- eerste lijn

Medicatieoverdracht van ziekenhuis naar eerstelijn, het onderwerp vandaag bij het Symposium georganiseerd door SIGRA

Een dag waarop resultaten uit het onderzoek over medicatiestopberichten worden gepresenteert. Hoeveel speciliaten geven deze gegevens door? Een onderzoek uitgevoerd met als doel de medicatieoverdracht te verbeteren in de zorgketen Amsterdam. Verder worden er initiatieven gepresenteerd en wordt er met elkaar gekeken hoe vervolgstappen er uit moeten zien. 

Anne de Roos is spreker op het symposium, om als ambassadeur urgentie rondom dit onderwerp te creeren!

Mooi dat dit onderwerp centraal staat en dat we met een leuke groep aanwezigen kijken naar de toekomst. 

Vind hier meer informatie over het symposium.