Antistolling in de keten, werkmateriaal voor patientveiligheid in de 1e lijn, Zorg Voor Veilig

Deze module is bedoeld voor initiatiefnemers en voorbereiders van multidisciplinair overleg over het optimaliseren van de trombosezorg. Alle betrokken (groepen) zorgverleners bij de trombosezorg in de eerste lijn (zie kader) kunnen initiatiefnemer zijn. Het initiatief hoeft dus niet per se bij de trombosedienst te liggen.
De module is primair gericht op de trombosezorg in de eerste lijn. Uiteraard kunt u - indien gewenst - ook andere betrokkenen uitnodigen, zoals medisch specialisten en specialisten ouderenzorg. De werkvormen in deze module zijn ook geschikt voor (vertegenwoordigers van) deze disciplines.
De module bevat een beschrijving van de activiteiten ter voorbereiding van multidisciplinair overleg over trombosezorg. Daarnaast bevat de module een uitgewerkt programma van ongeveer 2 tot 2,5 uur - inclusief werkvormen - waarmee u tijdens het overleg aandacht kunt besteden aan de huidige lokale of regionale stand van zaken, het benoemen van verbeterpunten en het maken van afspraken over het optimaliseren van de trombosezorg in de eerste lijn.

De module is opgesteld binnen het programma Zorg voor Veilig en met hulp van het IVM en de FNT.

http://zorgvoorveilig.nl/ / http://www.medicijngebruik.nl/

 antistolling_in_de_keten