Apothekers eisen dat ziekenhuizen LSP gebruiken

Vandaag (29 juni) een debat in de Tweede kamer over gegevensuitwisseling, voor apothekerskoepel KNMP en ouderenbond Unie KBO een aanleiding om de noodzaak tot verbetering nogmaals aan te geven. Ziekenhuizen wisselen nauwelijks gegevens uit via ict-systemen van de eerste lijn of via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor hebben de aopthekers en de huisarts geen zicht op het actuele medicatiegebruik. Om dit omzeilen wordt de fax nog regelmatig gebruik, wat kan leiden tot onnodige medicatiefouten of ernstige bijwerkingen.  

Lees hier meer over dit artikel van zorgvisie. 

Resultaten die herkenbaar zijn en ook te zien zijn in de landelijke uitvraag. Naast een ICT systeem dat bijdraagt aan de medicatieoverdracht blijft het gesprek met de patiënt, je collega en de volgende zorgverlener van groot belang om de keten ook sluitend te maken.  LSP moet ondersteunen om het proces makkelijker te maken.