Blog van Hoogleraar Medicatieveiligheid; Over de schutting!

Recent zijn de onderzoeksresultaten van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid openbaar gemaakt. Dit onderzoek werd in opdracht van het Ministerie van VWS uitgevoerd door een projectgroep van het Erasmus MC, het Nivel, het PHARMO Instituut en het Radboud UMC. De projectgroep heeft onder andere gekeken of de HARM-wrestling aanbevelingen werden opgevolgd gedurende de periode 2009-2014. Bij artsen en apothekers is een enquete gehouden met vragen gericht op de reden om zich wel of niet te houden aan de aanbevelingen.

Uit het onderzoek blijkt dat nog lang niet alle aanbevelingen uit het Harm Wrestling rapport  goed worden geïmplementeerd in de praktijk. Hoewel sommige indicatoren verbeteringen laten zien, is nog verbetering mogelijk bij het meten van nierfunctie en natrium/kalium spiegels voor en na starten van bepaalde geneesmiddelen. Er blijken geen eenduidige redenen te zijn voor het al dan niet opvolgen van aanbevelingen door de zorgverleners. Een voorbeeld van een succesvolle interventie is de introductie van medisch farmaceutische beslisregels wat succesvol is geweest om het voorschrijven van maagbeschermers bij NSAIDs te verbeteren. De projectgroep beveelt daarom aan deze beslisregels meer in te gaan zetten voor andere aanbevelingen. Ook beveelt de projectgroep aan dat de apotheek meer verantwoordelijkheid moet krijgen omdat de recepten daar allemaal in een systeem samenkomen en controleerbaar zijn.

Idealiter is het zo natuurlijk, maar we weten ook dat de medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis zeker nog voor verbetering vatbaar is. Het promotie onderzoek van Fatma Karapinar heeft al eerder laten zien dat het implementeren van goede ontslaggesprekken nog een hele uitdaging is. Vooral ook omdat je er met zo'n goed gesprek nog niet bent. De informatie uit het gesprek moet door de arts goed verwerkt worden in een ontslagbrief en die ontslagbreif moet op tijd verstuurd worden. En dan niet alleen naar de huisarts, maar ook naar de apotheker. En behalve medicatie informatie, zien we ook graag laboratorium waarden overgdragen. Dit laatste is in het bijzonder van belang om de implementatie van de HARM Wrestling aanbevelingen met betrekking tot monitoring goed vorm te kunnen geven. Op dit moment lijkt het ontslag nog te veel als de patiënt over de schutting gooien, waarna de volgende zorgverleners het allemaal weer uit mogen zoeken. Er ligt daarom een mooie taak voor ons om de medicatie en laboratirumwaarden overdracht bij ontslag beter te gaan regelen. En om maar meteen aan uw 'ja maar' antwoorden tegemoet te komen:

  •  Ja maar, de patiënt wil alleen maar weg op het moment van het gesprek….
    o   …….wat let u om het gesprek wat naar voren te schuiven

  •  Ja maar, ik weet nooit wanneer de patiënt met ontslag gaat….
    o   ……in overleg met de afdelingen blijkt dit vaak toch beter planbaar dan gedacht

  •    Ja maar, de artsen wachten echt te lang met die ontslagbrief……
    o   …….maak een farmaceutische ontslagbrief! Draag daarbij niet alleen de medicatie en relevante laboratoriumwaarden over naar de openbare apotheek, maar bijvoorbeeld ook de interventies die u naar aanleiding van de medicatiebewaking of van medicatiereviews al hebt uitgevoerd.

Ik hoop van harte dat 2017 geen schuttingen, muren en ja-maar's meer kent. Helpt u daar aan mee?

Met dank aan
Prof. Dr. P.M.L.A (patricia) van den Bemt
Ziekenhuisapotheker- klinisch farmacoloog/Hoogleraar Medicatieveiligheid


Vind hier het: Eindrapport vervolgonderzoek medicatieveiligheid 
Vind hier de kamerstukken van minister schippers over het medicatiebeleid. 

Kom 9 maart naar het symposium: een optimaal ontslagproces. Meld je nu aan!
Meer weten? klik hier