Brochure 'Overdracht medicatiegegevens (toolkit met 4 stappen)

De KNMP ontwikkelde voor openbaar apothekers een toolkit met 4 stappen voor implementatie van medicatieoverdracht. Deze onderdelen in dit document gaan over verschillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van bestaande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. Het document biedt ondersteuning voor begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.