Cohesie en apothekers Noord-Limburg gaan medische gegevens uitwisselen

Huisartsencoöperatie Cohesie en de samenwerkende apothekers Noord-Limburg gaan gebruik maken van een beveiligd netwerk om medische gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiermee kunnen de zorgverleners indien nodig altijd beschikken over up to date informatie over hun patiënten.

Het delen van de gegevens gebeurt alleen met toestemming van de betreffende patiënt

Door onverwachte ziekte, een blessure of ongeval komt het regelmatig voor dat een patiënt bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost terecht komt. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener direct de meest actuele medische gegevens van de patiënt kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van de situatie en kan op basis daarvan de beste behandeling of medicatie bepalen. 

Altijd de juiste gegevens 

De huisartsen en apotheken in Noord-Limburg gaan de medische gegevens via een goed beveiligd elektronisch netwerk met elkaar delen. Hierdoor krijgt de arts inzage in de belangrijkste gezondheidsproblemen, medicatiegebruik en bekende allergieën van een patiënt. Daarnaast kan een waarnemend huisarts een beperkt deel van het dossier van de eigen huisarts lezen met betrekking tot de laatste contactmomenten. Dit is belangrijke informatie om de beste behandeling te starten en de juiste medicijnen voor te schrijven. De apotheken hebben inzage in het medicatiegebruik en allergieën om zo na te gaan of alle medicatie tezamen veilig door de patiënt kan worden gebruikt. 

Alleen met toestemming 

De huisarts en apotheek delen de medische gegevens alleen als zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de patiënt. De komende periode zullen de huisartsen en apotheken hun patiënten en hun gezinsleden om toestemming vragen. Het is ook mogelijk om u zelf digitaal aan te melden, dit kan met DigiD via de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Bron: http://www.cohesie.org/