Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal

Jaren is er discussie geweest over het digitaliseren van een recept. Door ontwikkeling van technologie als elektronische herhaal recpeten, bacordescanning, peel off pringting en robtica geeft de KNMP ruimte om bij het gereedmaken van medicatie de controle digitaal te laten plaats vinden. Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal. Het zogeheten tweehandensysteem biedt daarom bij bepaalde gevalideerde werkwijzen ruimte voor een éénhandsysteem. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een bestuurlijk overleg overeengekomen.

De KNMP-richtlijn "Ter hand stellen" wordt in 2017 herzien, hierin zullen aanbevelingen worden verwoord. Waarbij is aangeven dat altijd een onafhankelijke controle door een tweede apotheekmedewerker op juistheid van aanschrijven en juiste etiket op juiste verpakking nodig is, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden voor het éénhandsysteem. Dat wil zeggen dat die voorwaarden eenduidig en onderbouwd in de richtlijn zijn beschreven, bekend zijn bij apotheekmedewerkers en als zodanig worden toegepast.Op deze wijze kan de apotheker het ter hand stellen efficiënter uitvoeren. De inspectie kan hier in meegaan als deze werkwijze tot aantoonbaar minimaal gelijkblijvend of minder risico leidt.

IGZ hanteert al vele jaren de norm dat in het geval van ter hand stellen en gereedmaken van het recept in de apotheek twee verschillende leden van het apotheekteam het recept, het etiket en het gereedgemaakte geneesmiddel controleren (onafhankelijke controle). Deze werkwijze (het tweehandensysteem) moet dan aantoonbaar zijn met twee onafhankelijke parafen op het recept.