Convenant medicatieproces in Midden-Nederland herzien per juni 2016

Het convenant medicatie proces in Midden-Nederland in de thuissituatie van de patiënt/ cliënt is herzien. Het convenant gaat uit van een samenwerking tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen (met de huisarts als hoofdbehandelaar).

In de herziening krijgt te thuiszorgmedewerker een prominente rol en valt op dat het ziekenhuis niet betrokken is, ook niet het poliklinische bezoek.

Klink hier voor de herziene versie.