Een medicatie overdracht in 2019

Goede voornemens voor het jaar 2019? Mooie plannen om de medicatie overdracht te verbeteren?  De richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten wordt dit jaar herzien. 

In een interactief traject met alle betrokken beroepsgroepen, brancheorganisaties in de zorg, zorgverzekeraars, inspectie, zorginstituut en VWS komen tot een gedragen herziene versie van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Basis is de Leidraad uit 2017, maar niet volledig onderschreven werd door alle partijen. Per 1 maart 2019 moet deze aangeboden worden aan het Zorginstituut Nederland, die deze als kwaliteitstandaard toevoegt en als onderdeel heeft van de meerjarenagenda.

De richtlijn vormt samen met de onderstaande onderdelen een package deal:

- Implementatieplan
- Patiënten versie van de richtlijn, geschreven door patiënten federatie
- Meetinstrument 

De herziening is begeleid door Sjaak de Gouw als onafhankelijke voorzitter en Anne de Roos als secretaris in opdracht van het VWS.

Mocht je vragen hebben, dan horen we het graag!

We gaan door tot dat het werkt. 

We hopen snel met een update te komen. 
Gelukkig nieuwjaar!