Een medicatiebeoordeling met de patient niet gelijk klinisch vooruitgang

Het beoordelen van de medicatie door een expertteam van een arts en een apotheker leidt tot een afname van het aantal problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het VUmc naar het toepassen van medicatiebeoordelingen in de huisartsenpraktijk bij patiënten met ouderdomsklachten. 

Dit bleek uit het promotieonderzoek van Floor Willeboordse, uitgevoerd in samenwerking met het Nivel en de afdeling huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. Doel van het onderzoek was het optimaliseren van de medicatiebeoordeilng. 

Klinische relevantie
Een medicatiebeoordeling is het moment tussen apotheker en huisarts met als doel het gebruik van geneesmiddelen te verminderen. Uit het onderzoek bleek al dat de patient vaak neit wordt betrokken bij de besprkeing. Daarnaast leidde het programma niet tot een betere klniische uitkomsten voor de patient maar wel tot meer opgeloste medicijngerelaterde problemen in vergelijking met de gebruikelijke zorg van de huisarts. 

Efficiente beoordeling
Naar aanleiding van het onderzoek wordt bediscussieerd dat een dergelijke uitgebreide medicatiebeoordeling in de huidige praktijk in Nederland een inefficiënt instrument is. Een hoog-risicogroep die daadwerkelijk profiteert van een medicatiebeoordeling zal in de toekomst beter moeten worden geïdentificeerd. In het onderzoek is gekeken naar  patiënten in de huisartsenpraktijk met recente ouderdomsklachten zoals vallen, immobiliteit, duizeligheid, incontinentie of verminderde cognitie.

Bron: Nivel