Eerste stap van de invoering Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens binnen GGZ-instelling Arkin

Dit artikel dient als input voor de landelijke nieuwsbrief Medicatieoverdracht vanuit de GGZ. Hierin wordt geillustreerd hoe de GGZ-instelling Arkin de eerste stappen zet om de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in te voeren.

Eerste stap van de invoering Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens binnen Arkin

Bij het implementeren van de Richtlijn heeft Arkin (een grote GGZ instelling in Amsterdam) zich in eerste instantie gericht op geplande opnames binnen de eigen klinieken. Dit is conform het advies van GGZ Nederland gezien het feit dat het invoeren van medicatieverificatie bij geplande opnames eenvoudiger is omdat dit een minder hectisch proces is dan acute/ongeplande opnames. Ook bestaat de verwachting dat als dit proces goed geïmplementeerd is, het relatief eenvoudig is om te vormen voor ongeplande opnames.

Om de Richtlijn te introduceren en te verduidelijken en tevens de voorschrijvers hulp te bieden bij het verkrijgen van de actuele medicatiegegevens van de cliënt is een geplastificeerde Quick Reference Card (QRC) ontwikkeld. Deze wordt op dit moment getest bij 4 klinieken. Na deze pilot waarvan de eerste berichten positief zijn, zal de kaart voor alle voorschrijvers beschikbaar komen.

Op de voorzijde van de kaart is de tekst van de Richtlijn opgenomen met daarbij de manier waarop Arkin hieraan invulling geeft.

Op de achterzijde geven 11 stappen praktische handvatten. Het begint met een stappenplan hoe een actueel medicatie overzicht verkregen kan worden, daarna volgen voorschriften hoe de verkregen gegevens ingebracht moeten worden in het Elektronische Voorschrijfsysteem (EVS). Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op allergieën, co-morbiditeit en relevante zelfzorgmedicatie, zaken waarop door dit systeem automatische medicatie controle plaatsvindt en die misschien anders vermeld zouden worden in het beloop in plaats van het EVS.

Na afronding van de pilot wordt de QRC verder geïmplementeerd binnen Arkin. Naast de pilot loopt op dit moment het tweede deel van het project dat zich richt op het ontslag van de cliënt uit de kliniek en het verschaffen van het actuele medicatieoverzicht aan de volgende in de keten.

Bron: Jan Wouter Tulp, projectleider Medicatie overdracht, werkzaam bij Onderzoek, Kwaliteit en Bureau Geneesheer Directeur van Arkin