Geneesmiddelenwet per 1 januari 2012: reden van voorschrijven en labwaarden verplicht

Per 1 januari moeten artsen volgens de gewijzigde Geneesmiddelenwet een zestal soorten labwaarden aan de apotheker doorgeven en voor 39 werkzame stoffen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. In maart vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met de voorgestelde wetswijzigingen (waaronder reden van voorschrijven) en nam een motie aan (van D66) over de inzage in labwaarden. Minister Schippers heeft de motie overgenomen en in een zgn Ministeriële Regeling aan de Geneesmiddelenwet gekoppeld. In december ging ook de Eerste Kamer akkoord en inmiddels zijn de gewijzigde Geneesmiddelenwet en de Ministeriële Regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Met die publicatie zijn de genoemde wijzigingen vanaf 1 januari van dit jaar van kracht.

Reden van voorschrijven op recept

Een van de wijzigingen in de Geneesmiddelenwet is dat de voorschrijver bij een aantal aangewezen stoffen de reden van voorschrijven op het recept moet vermelden. Dit kan de doseringscontrole door apothekers en medewerkers verbeteren en fouten bij afleveren en gebruik van de geneesmiddelen voorkomen. Om welke stoffen het gaat hebben KNMP en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenspraak beslist. In de G-Standaard is een kenmerk voor ‘reden van voorschrijven’ opgenomen. Dat staat nu bij 39 stoffen vermeld. Het NHG gaat, in samenwerking met de KNMP, het komend jaar werken aan implementatie in de informatiesystemen van huisartsen, zodat het voor de huisarts weinig moeite zal kosten om, bij de aangewezen stoffen, de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. 

Labwaarden

Een andere belangrijke wijziging in de Geneesmiddelenwet voor het handelen van de arts en apotheker is dat apothekers inzage krijgen in zes soorten laboratoriumwaarden van de patiënt die relevant zijn voor de behandeling (creatinineklaring, Na, K, PT-INR, farmacogenetische parameters, bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte). De apotheker wordt geacht deze labwaarden bij de medicatiebewaking te betrekken. Voor de inzage door de apotheker is wel de nadrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Dat kan een mondelinge toestemming zijn, als dit maar goed wordt vastgelegd in het apotheekinformatiesysteem.

U vindt de lijst met geneesmiddelen en labwaarden op de site van de Staatscourant.

 Voorstel standaardlijst voor geneesmiddel met reden van voorschrijven

 AORTA LAB Arch RG richtlijn gegevens eLab