Grote rol apothekers bij verbeteren medicatieveiligheid

De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen door de patiënt kan bevorderen. Aldus het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (2017).

Afgelopen jaren is er hard gewerkt om de aanbevelingen uit het Harm Wrestling rapport vorm te geven. Dit o.a. door het toepassen van Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB's). Maar  met toenemende complexiteit van het geneesmiddelgebruik is het aantal geneesmiddelgerealteerde ziekenhuisopnamen gestegen van 39.000 in 2800 naar 49000 in 2013. Dit betekend dat er nog steeds belangrijke verbeteringen te realiseren zijn waarin de apotheker een grote rol speelt. 

Om dit te realiseren heeft de KNMP de minister verozcht om hierin te onderstenen door:

  • Structueel te investeren in het toepassen van innovaties in de farmaceutische zorg. Zodat de tijd aan de balie te verkorten en werkdruk te verminderen.
  • De MFB's mee te nemen in de contractafspraken voor 2018, zodat de aanbevelingen in het VM-rapport gerealisserd worden. 
  • De apothekers, onder dezelfde voorwaarde als de huisarts, toegang geven tot relevante labwaarden
  • Te investeren in gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier de brief van de KNMP aan de minister