Handhaven op de richtlijn medicatiebeoordleing per 1 juli

De Inspectie voor de gezondheidsdienst (IGZ) gaat per 1 juli handhaven op  naleving van de Multdisciplinaire Richtlijn Polfarmacie bij OUderen. De IGZ gaat erop toezien dat huisarts en apothekers 20 medicatiebeoordeling per apotheek uitvoeren in 2015, 60 in 2016 en 100 in 2017. Volgens KNMP is het raliseren van dit plan alleen mogelijk als er een adequate vergoeding tegenover staat en de medicatiebeoordeling uit het eigen risico gaat. Andere randvoorwaarden zijn essentieel zoals een adequate ICT- voorziening. 

Lees hier het artikel van de KNMP en de normen van de IGZ