Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

In principe is de cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn medicatiebeheer en -gebruik, tenzij er redenen zijn om dit anders te regelen. De mogelijkheden tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van medicatiebeheer en -gebruik kunnen immers van cliënt tot cliënt verschillen.
Handreiking Medicatiebeleid Gahandicaptenzorg Voor elke cliënt dienen hierover duidelijke afspraken te worden gemaakt en vastgelegd in het zorgplan en zo nodig ook in een aparte overeenkomst.
Met deze handreiking wil de VGN aan zorgaanbieders voor mensen met een handicap een hulpmiddel bieden om het proces van voorschrijven tot verstrekking van geneesmiddelen op de verschillende niveaus van de organisatie te structureren en de kwaliteit te bewaken.

De handreiking is in mei 2011 geactualiseerd, met name door de ontwikkelingen op gebied van medicatieveiligheid, waaronder de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

 Handreiking_Medicatiebeleid_Gehandicaptenzorg_2011