IGZ is ontevreden over medicatieveiligheid in verpleeghuiszorg

De medicatieveiligheid was bij 46% van de getoeste instellingen niet op orde. In 31% van de instellingen voerden medewerkers geen tweede controle uit bij risicovolle medicatie. Ook was in 37% van de instelilngen geen actuele toedienlijst voor medicatiebeschikbaar. 

Evenals de IGZ is ActiZ ervan overtuigd dat je kwaliteitsverbetering niet bereikt door controle op controle. ActiZ werkt daarom met onder andere beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties aan een nieuw kwaliteitskader voor de sector. Ook daarin staat de zorgrelatie centraal, van waaruit zorgprofessionals en bestuurders moeten sturen op de basisveiligheid en kwaliteit van leven in de verpleeghuiszorg.

Al eerder verwees ActiZ naar een regionale samenwerking, in 2012 heeft de Task Force Medicatieveiligheid (nu Platform geheten).  Een aanpak waarin verpleeghuizen, zorgkantoren, gemeenten en onderwijsinstellingen samenwerken aan en investeren in een structurele kwaliteitsverbetering. Deze gezamenlijke aanpak komt tegemoet aan de complexiteit van de problematiek. 

Een tool
Vanuit het platform is er een tool ontwikkeld,  De veilige principes. Dit gaat uit van een sluitende keten. En gaat erom dat ieder zich bewust is van de risico's in het werken met medicatie, en dat adequaat met die risico's wordt omgegaan. De veilige principes zijn samengevat in een checklist. 

Vind hier de de Veilige principes die beschikbaar zijn  als complete set, en in onderdelen (per doelgroep bijv. cliënt, apotheker, zorgmedewerker).  

Bron: actiz