Ingewikkeld : het regelen van de digitale overdracht van (medicatie)gegevens

Dat de overdracht van gegevens via ICT een ingewikkeld vraagstruk is bleek ook uit de opgestelde richtlijn Medicatieoverdracht in de keten van 2008. Een van de huidige reden van herziening is dat de ICT nog niet gerealiseerd is.

Om een betere digitale samerwerking te realiseren is in 2014 vanuit het ministerie van VWS het informatieberaad zorg opgericht. Het informatieberaad zorg bestaat uit zorgprofessionals en zorgpartijen die met elkaar werken aan een goed klimaat voor digitale zorg en e-health. De betrokken partijen zijn de bestuurlijke vertegenwoordligers van de koepelorganisaties en clienten en patienenfederaties, de secretaris-generaal van het Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeruen-generaal van VWS en directeur generaal van Rijksinstutiuut van volgksgezondheid mileu. 

Het informatieberaad heeft vier outcome doelen geformuleerd :

 1. Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
 2. Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal
 3. Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
 4. En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen. 

Uit het recent verschenen rapport van KPMG is gebleken dat het masterplan vanuit het informatieberaad met alle digitale communicatie en standaardisatie ontbreekt, de rollen van de partijen zijn niet duidelijk en de outcomedoelen zijn ruim geformuleerd en daardoor multi-interpretabel en niet voldoende meetbaar. 

Onderstaand de programmas die onderling erg samen hangen met elkaar in volgtijdelijkheid maar waar geen duidelijke regie op gevoerd wordt. 

 1. Medmij
 2. VIPP 1&2
 3. Registratie aan de bron
 4. Proves
 5. Informatiestandaard medicatieproces
 6. e-overdracht
 7. framework geboortezorg
 8. Gespecificeerde toestemming
 9. VIPP open
 10. VIPP GGZ
 11. VIPP care
 12. EiD in de zorg
 13. Actiz

Wil je het helen rapport lezen van de KMPG: klik dan hier.