Juridisch kader Medicatieoverdracht voor juristen

In dit document worden de verantwoordelijkheden van de bij de overdracht van medicatiegegevens betrokken beroepsbeoefenaren besproken en aan de hand van voorbeelden nader toegelicht.

Het document bevat de door 5 juridische experts geformuleerde antwoorden op vragen van zorgverleners naar aanleiding van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens. De antwoorden worden aan de hand van voorbeelden nader toegelicht. De leden van de juridische expertgroep hebben tevens een overzicht gemaakt van alle relevante websites, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en andere informatie die van nut kan zijn voor alle zorgverleners.

De leden van de juridische expertgroep stellen hun expertise en ervaring ter beschikking in het implementatiejaar 2010. Zij beantwoorden graag vragen, kijken naar opmerkingen of wijzen zorgverleners de weg naar sprekers, bij hun bekende praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen.

Er zijn twee versies van het juridisch kader gepubliceerd: een uitgebreide (juridische) versie voor juristen (en andere belangstellenden) en een praktische versie voor zorgverleners. In de publieksversie wordt de nadruk gelegd op de eigen taken van de diverse zorgverleners bij de overdracht van medicatiegegevens.

Leden van de juridische expertgroep:

  • Trudy Boshuizen, NVZ vereniging van ziekenhuizen   
  • Rian Buijse, Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging   
  • Anton Ekker, Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)   
  • Bob Gerzon, GGZ Nederland   
  • Daniëlle Kikken, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland   
  • Diederik van Meersbergen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst   
  • Jurriane Rendering, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie     
  • Joan van der Ven, Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde  

 Juridisch kader voor medicatieoverdracht Juristen definitief 20110128 

Klik hier voor Juridisch kader voor Zorgverleners

Klik hier voor de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Voor de laatste updates verwijzen wij u naar www.vzvz.nl.