Klinische Farmacie Isala klinieken krijgt 15 FTE formatie uitbreiding voor ASP

Onderstaande informatie geeft op hoofdlijnen weer hoe de formatie uitbreiding voor het ASP totstand is gekomen. 

Een paar weken geleden heeft de Raad van Bestuur toegezegd voor het eerste jaar van het ASP 6 fte apothekersassistent in de begroting op te nemen van 2010. Dit zal in een periode van 3 jaren worden uitgebreid naar 15fte.
Tot de uitbreiding van 6 naar op termijn 15 fte is besloten in een multidisciplinaire werkgroep, waarin een zorggroepmanager, leidinggevenden verpleegafdelingen, verpleegkundigen, een lean-manager en ziekenhuisapothekers (Wobbe Hospes en Andre Wieringa) participeerden. Unaniem advies vanuit de werkgroep was dat de ziekenhuisapotheek bij opname de medicatie in kaart gaat brengen, het opnamegesprek doet, gegevens verwerkt en bij ontslag het recept voorbereid en verstuurd naar de verschillende zorginstellingen. De verpleegkundige blijft het ontslaggesprek doen.
De discussie binnen de werkgroep ging met name over wie de opname- en ontslaggesprekken met de patiënt het beste kan uitvoeren.
Argumenten die o.a. zijn gebruikt:

·          Aangetoond is dat verpleegkundigen en arts assistenten medicatie bij opname en ontslag niet goed uitvoeren. Dit blijkt zowel uit literatuur als uit resultaten van een eigen onderzoek bij patiënten met hartfalen. Per patient werden 1-2 discrepanties gevonden door de ziekenhuisapotheek. Voor deze populatie is gekozen ivm polyfarmacie van de patiënten en de (vele) wijzigingen in de medicatie in korte periodes. De resultaten van dit onderzoek zijn voor verpleegkundigen en hoofden van afdelingen een belangrijk punt geweest te adviseren dat de apotheek dit het beste kan doen. Met dit project hebben we ook de patiëntveiligheidsprijs van de Isala klinieken gewonnen.

·          2 Overdrachtsmomenten tussen apotheek en verpleging als de verpleegkundige het opnamegesprek uitvoert en de apotheek voorbereid. Dit is inefficiënt en vergroot de kans op fouten.

·          Scholing van 2000 verpleegkundigen vergeleken met een klein groepje “dedicated” apothekersassistenten.

·          Goede medicatieverificatie kost de verpleegkundige ook extra fte en kunnen ze er niet zo maar bij doen.

Succesfactoren:

·          Het hebben van een businessplan

·          Commitment RvB

·          Commitment Medische Staf

·          Commitment zorggroepmanagers

·          Commitment verpleegkundigen

·          Een eigen onderzoek uitvoeren in het ziekenhuis

Het businessplan is opvraagbaar bij Andre Wieringa en uiteraard ook meer informatie over de totstandkoming van formatie van het ASP.