LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

In de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis staan aanbevelingen voor het maken van afspraken tussen huisartsen en apothekers over medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis.
De LESA is opgesteld door een werkgroep van huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en apothekers namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP)/Wetenschappelijk
Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp).

 hw 09 04LESALR_Medicatieveiligheid