Medicatiebeoordeling vanaf 2015 bij zorgverzekeraar in contract.

Per 1 januari 2015 zullen zorgverzekeraars in Nederland medicatiebeoordelingen gaan contracteren als onderdeel van de farmaceutische gezondheidszorg. Het uitvoeren van een medicatiebeoordeling is sinds 2012 al een declareerbare prestatie. Het is echter vaak niet helemaal duidelijk hoe de medicatiebeoordeling volgens de richtlijn moet worden uitgevoerd. Ook ontbreekt het vaak aan een juiste medicatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners. Ook hier moet verbetering in komen.en

Wat is een medicatiebeoordeling?
Bij een medicatiebeoordeling wordt voor een patiënt gecontroleerd of hij of zij verschillende geneesmiddelen wel verantwoord kan gebruiken. Daarbij wordt nauwlettend gekeken naar de volgende zaken:

  • Voorgeschiedenis van de patiënt met betrekking tot medicijnen en de gezondheid van de patiënt (zoals nier- en leverfunctie, gewicht, pols, etc.)
  • Huidige leeftijd, gezondheid, zorgen en verwachtingen voor de patiënt
  • Het huidige geneesmiddelengebruik van de patiënt (medicijnen en dosering) en eventuele problemen die worden ondervonden
  • Bijwerkingen van de medicijnen en allergieën van de patiënt

Lees hier meer over de medicatiebeoordeling en welke effecten dit heeft op je eigen risico.