Medicatieoverzichten afwijkend in ambulante psychiatrie

Bij vier van de vijf patiënten die een psychiatrische ouderenkliniek bezoeken wijkt het medicatieoverzicht van de patiënt af van dat de apotheek en de huisarts. Bij mensen die alleen wonen worden de meeste verschillen gevonden. Het overzicht van de patiënt verschilt vaker met dat van de huisarts dan met dat van de apotheek.

Dit bleek uit een onderzoek van Schutter et al (2018). De gegevens die een huisarts of een apotheek had ontvangen van een patient verschilde. Dit verschil is een potentieel risco. Bij 30 van de 70 patienten met wie een itnake is gevoerd waren de gegevens niet compleet. De missende gegevens ontbraken vooral in het overzicht van de patient zelf. 

Voor de dagelijkse praktijk bevelen wij aan een extra inspanning te verrichten om het juiste medicatieoverzicht te verkrijgen, zoals aanbevolen in de richtlijn medicatieoverdracht. 

Lees hier het volledige artikel