Medicatieveiligheid bij ontslag vraagt aandacht

Het ziekenhuis, dé plek in de keten waar veel (complexe) medicatie wordt gewijzigd, gestopt of juist gestart. Hoe weet je als patiënt of zorgverlener welke medicatie wanneer wordt gebruikt als er geen medicatieverificatie bij opname en ontslag wordt gevoerd. Medicatiecontrole is een essentiële stap om de medicatieveiligheid te verbeteren. Zodat je als zorgverlener goed geïnformeerd de juiste zorg kan bieden en de patiënt actief betrekt bij zijn eigen medicatiegebruik.

 

Voor de eerste keer is de controle van het medicijngebruik bij patiënten een onderdeel in de jaarlijkse AD- ziekenhuis top 100. Cijfers vanuit de IGZ zijn gebruikt om het aantal uitgevoerde medicijncontroles te meten gedurende opname en ontslag, bij kinderen en senioren. Juist deze risicogroep omdat gevolgen van bijwerkingen en een verkeerde mix van medicijnen grote gevolgen kan hebben. Een groep die vaak 3 of meer verschillende medicijnen gebruiken en zelf niet altijd de regie hebben over het gebruik.

 

Uit de cijfers blijkt dat de medicatiecontrole bij opname inmiddels goed is geregeld. Bij ongeveer 80% wordt medicatieverificatie uitgevoerd bij opname. Er zijn zelfs 19 organisaties die 100% van de medicatiecontrole uitvoeren bij kinderen. Toch zijn er nog steeds ziekenhuizen die achter blijven, 6% scoort ruim onvoldoende in lijst van het AD, bij kinderen en ouderen.

 

Aandacht voor het onderwerp blijft nodig. Ongeveer 40% van de ziekenhuizen heeft de medicijncontrole bij ontslag nog onvoldoende op orde, en dat is te veel! Hoe moet de patiënt dan goed geïnformeerd naar huis als de controle ontbreekt. Het is opvallend dat bij ongeveer 25% van de deelnemende ziekenhuizen de gegevens ontbreken, tegen 6% bij opname. Ook het aantal organisaties dat 100% scoort is drastisch minder bij ontslag, er is maar 1 organisatie waar 100% controle  bij kinderen wordt uitgevoerd.

 

De cijfers laten groot verschil tussen opname en ontslag zien. Dit is te verklaren doordat er afgelopen jaren veel aandacht geweest is om de medicatieveiligheid bij opname op orde te krijgen.  Nu dit beter is georganiseerd is het ontslagproces aan de beurt. Wij zijn benieuwd of dit terug te zien in de cijfers van volgend jaar! 

 

Benieuwd hoe meer grip te krijgen in het ontslagproces?

Kom 9 maart naar het symposium dat we organiseren!

Meld je aan via elline@meeuwenroos.nl