Medicatieverificatie 2.0 met MedApp

Inzicht in het medicijngebruik is van groot belang bij ziekenhuisopnames. Fouten bij de medicatie vormen namelijk één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Volgens het VMS zijn incomplete medicatieoverzichten de oorzaak van bijna dertig procent van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis. Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is dus cruciaal. MedApp, een medische applicatie die gebruikers meer grip op hun medicatie biedt, onderneemt daarom actie.

Therapietrouw
Juiste inname van medicatie is belangrijk, maar moeilijke innameschema’s maken dat soms lastig. Medicatie vergeten is daarom volkomen menselijk, maar helaas niet zonder gevolgen. Pit Janssen en Edwin Hermkens zagen dit probleem van therapieontrouw ook. Samen begonnen ze daarom MedApp. Deze applicatie stelt gebruikers onder andere in staat wekkers te zetten die hen eraan herinneren hun medicatie in te nemen. Ook houden gebruikers overzicht op hun medicijnvoorraad en kunnen ze eenvoudig herhaalverzoeken indienen via MedApp. Dit werkt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand.  

Link medicatieverificatie
De mate waarin een zorgconsument therapietrouw is, beïnvloedt het risico dat hij of zij loopt bij een ziekenhuisopname. Een therapietrouwe medicijngebruiker heeft bijvoorbeeld een goed beeld van zijn of haar medicatie, waardoor er minder kans is op fouten tijdens de medicatieverificatie. Ook wordt iemand die zijn of haar medicatie juist inneemt niet verrast met bijvoorbeeld een andere dosering dan hij of zij gewend is. Dat voorkomt nare of onverwachtse bijwerkingen. Door deze duidelijke verbinding tussen therapietrouw en medicatieverificatie besloten de oprichters het veld verder te verkennen.

Model
Samen met het Slotervaartziekenhuis werd een model bedacht waarin de gebruiker voor de eerste intake niet speciaal naar het ziekenhuis hoeft te komen, maar een digitale intake thuis kan doen. Dit betekent dat de zorgconsument thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig zijn of haar medicijnoverzicht kan invullen via MedApp. Deze informatie kan vervolgens worden ingestuurd naar het ziekenhuis. Dit mechanisme zorgt voor minder administratieve handelingen voor artsen, verpleegkundigen en apothekersassistenten. Zij kunnen zich dan gaan richten op meer complexere zaken. Een eerste pilot van dit model is in het Slotervaart succesvol afgerond, dus nu is het slechts een kwestie van uitwerken en optimaliseren. 

Betrokken medicijngebruikers
Een voordelig bijkomend effect van een digitale intake via MedApp is dat de betreffende medicijngebruiker meer betrokken raakt bij zijn of haar behandeling. Dat is belangrijk, want een effectieve medicinale behandeling vereist dat de zorgconsument betrokken is bij zijn of haar behandeling. MedApp bewerkstelligt in het algemeen al dat gebruikers meer betrokken raken bij hun behandeling, omdat de app hen bijvoorbeeld zelf medicatie-innames laat afvinken en daar ook een therapietrouwscore aan verbindt. Deze betrokkenheid impliceert dat gebruikers veel beter op de hoogte zijn van hun medicijngebruik dan zorgconsumenten die de app niet gebruiken. Deze kennis komt de medicatieverificatie natuurlijk weer ten goede. 

Toekomst
In de toekomst hoopt MedApp de medicatieverificatie vanuit thuis compleet te synchroniseren met het ziekenhuis. Op die manier vindt de intake geheel automatisch plaats, wat zowel de zorgconsument als het personeel een hoop tijd en onnodige moeite bespaart. Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat niet alleen het Slotervaart, maar alle ziekenhuizen in Nederland met deze geautomatiseerde medicatieverificatie aan de slag gaan. Een aantal andere ziekenhuizen blijkt ook al interesse te hebben. Zo kan samen het proces worden verbeterd en onnodig leed worden voorkomen! 

Extra informatie? Klik hier!  

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door Medapp
Geschreven door: Robin Vos

Voor vragen kun je contact opnemen met robin.vos@medapp.nu