Nieuwe functionaliteit op het Landelijk Schakelpunt: Actualiteitscontrole

Alle apotheken die met CGM werken beschikken sinds april over een nieuwe functionaliteit op het Landelijk Schakelpunt: de Actualiteitscontrole. Met de uitrol van de nieuwe release is de functionaliteit beschikbaar gekomen. Later dit jaar volgen andere apotheekinformatiesystemen.

Wat is de Actualiteitscontrole?
Bij het openen van een patiëntendossier of bij het verwerken van een recept uit de buffer wordt de Actualiteitscontrole automatisch uitgevoerd. Het wordt zichtbaar in uw apothekerssysteem als er nieuwe gegevens van de patiënt beschikbaar zijn. U kunt dan een opvraging doen via het Landelijk Schakelpunt.

De Actualiteitscontrole is geen garantie dat u over alle medicatiegegevens van de patiënt beschikt. Deze komen alleen beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt als de patiënt de zorgverlener toestemming heeft gegeven om de gegevens te delen. Het blijft daarom voor apotheken noodzakelijk om bij de patiënt na te vragen of het medicatieoverzicht volledig is.

Meer weten? 

Lees hier op de website van vzvz.nl