Nieuwe hulpmiddelen ‘Veilige principes in de medicatieketen’, geef de patiënt een actieve rol

Het verbeteren van medicatieveiligheid in de care vraagt om samenwerking van alle schakels in de keten: apotheker, cliënt, arts, zorgmedewerker en zorgorganisatie. De ‘Veilige principes verder in praktijk’ beschrijft wie waar in de care verantwoordelijk voor is en ondersteunt de zorgprofessional om hier afspraken over te maken. Naast tips voor de lokale samenwerking zijn er ook inzichten over bijvoorbeeld het tussentijds wijzigen van een medicatierol, overdracht van medicatiegegevens en dubbele controle bij losse risicomedicatie.

Het Platform Medicatieveiligheid Care ontwikkelde in 2012 de ‘Veilige principes in de medicatieketen – verpleging, verzorging, thuiszorg’. In vervolg daarop is het project 'Veilige Principes verder in de praktijk' uitgevoerd. Dit project is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw/Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Lees hier  het hele rapport over de veilige principes in de zorgketen 2016.
Specifiek gericht op de verpleging, verzorging en de thuiszorg.

De rol van de patient
De patiënt (en diens mantelzorger) hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid in het medicatieproces. Deze rol verdwijnt vaak zodra er een professional in beeld komt. De patiënt gaat er vaak vanuit dat de arts, apotheker en zorgmedewerker van alles op de hoogte zijn en draagt daarom alle verantwoordelijkheid over aan de professionals. Uit het project 'Veilige principes verder in praktijk' blijkt dat patiënten wel meer verantwoordelijk willen nemen, en dat professionals patiënten meer willen betrekken. 

Hierom zijn er vanuit het project verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die de professional ondersteunen om de patient meer een rol te geven in zijn eigen medicatieproces. 

Klik hier voor de tools
Informatiekaart veilige principes voor medicatiegebruikers
-  Informatiekaart veilige principes  voor de proffesional

Kijk verder op de website van de KNMP voor meer informatie.