Nieuwe richtlijn ter hand stellen

De richtlijn Ter hand Stellen is door de KNMP herzien en is op 12 december geautoriseerd. De richtlijn beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert zodat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat.
De richtlijn gaat in op de veranderingingen door het bezorgen, uitgifte automaten en verdere digitalisering van de zorg.

Opvallende wijzigingen in de herziene versie zijn:

  • De eindcontrole door de apotheker dient op de dag van de ter hand stelling van het product plaats te vinden en controle tijdens avond- en nachtdiensten uiterlijk de volgende ochtend. De formulering van deze aanbeveling is door de KNMP in samenspraak met IGJ opgesteld. De termijn van 24 uur is niet meer vermeld. Deze 24-uurs termijn was niet onderbouwd en is te normatief gesteld.
  • In de herziene richtlijn zijn de begrippen eerste en tweede controle verlaten. Wel worden de meest risicovolle momenten bij het gereedmaken en uitgegeven genoemd. De inrichting van de zorghandelingen dient zodanig te zijn dat de kans op het maken van  fouten op deze momenten zo gering mogelijk is. Niet altijd zal een tweede persoon nog nodig zijn om een controle uit te voeren, omdat gebruik wordt gemaakt van digitalisering, validatie en risicomanagement.
  • In de NAN 2006 staat vermeld dat UA-producten moeten worden geëtiketteerd. Dit is in de herziene richtlijn niet meer opgenomen.
  • De patiënt is vaak niet in de apotheek aanwezig is op het moment van gereed maken. Hij neemt steeds vaker op andere momenten en plaatsen zijn geneesmiddel in ontvangst (bezorgen, uitgifteautomaten). Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s. De herziene richtlijn bevat aanbevelingen om deze risico’s te managen.

Bron : KNMP

Klik hier om de volledige richtlijn te zien en een samenvatting