Nieuwe wet informatiebeveiliging in zorg van kracht

Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik van ICT en digitale gegevens heeft een grote vlucht genomen. Ook als het om zorg en gezondheid gaat. Denk aan de computer voor een consult op afstand, de digitale polikliniek en de app die bloeddruk en hartslag meet. Het is maar een kleine greep uit alles wat er kan in de digitale zorg

Sinds begin juli is de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van kracht. Deze wet schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Aanvullend worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling gesteld.

Deze wet is van toepassing op alle uitwisselingssystemen die in de zorg worden gebruikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld zowel het Landelijk Schakel Punt (LSP) als regionale uitwisselingssystemen waarmee ziekenhuizen huisartsen toegang verlenen tot onderdelen van medische dossiers van hun patiënten.

De wettelijke bepalingen treden op 1 juli 2020 in werking. Zorgverleners krijgen dus nog even de tijd om aan die specifieke wettelijke bepalingen te voldoen. De AMvB treedt later in werking. De AMvB wordt minimaal twee maanden voor de inwerkingtreding in het Staatsblad gepubliceerd.

Klik hier voor meer informatie 

Hier een link naar de VWS folder