Ook medicatieoverdracht en LSP voor Oost-Flevoland, Noord-Oostpolder en MC Zuiderzee

Op 2 december 2015 hebben vertegenwoordigers van de eerstelijnszorg in Oost-Flevoland en de Noordoostpolder (openbare apothekers, poliklinisch apotheker, huisarts en specialist ouderengeneeskunde) en vertegenwoordigers van MC Zuiderzee in Lelystad (ziekenhuisapothekers, medisch specialist en directie) het ‘regionaal protocol medicatieoverdracht’ ondertekend. ‘In dit protocol zijn afspraken beschreven om de overdracht van medicatiegegevens tussen zorgaanbieders in eerste en tweede lijn te verbeteren en te waarborgen’, vertelt ziekenhuisapotheker Jurjen Lagas. Deze afspraken hebben tot doel de medicatieveiligheid te verbeteren.

Medicatieoverdracht en het Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd netwerk dat elektronisch berichtenverkeer tussen zorgaanbieders mogelijk maakt en aangeeft waar patiëntgegevens beschikbaar zijn, welke gegevens zijn opgevraagd en door wie. Voor uitwisseling van deze gegevens moeten patiënten wel eerst actief toestemming geven. Eén van de kernafspraken uit het ‘regionaal protocol medicatieoverdracht’ is dat zorgaanbieders hun patiënten stimuleren om toestemming te geven om informatie over hun medicijngebruik te delen via het Landelijk Schakelpunt. Op deze manier is voor zorgaanbieders altijd een overzicht van de actuele medicatie beschikbaar en dit komt de medicatieveiligheid ten goede.