Opname in het IJsselland ziekenhuis? Eerst langs de apotheek!

Sinds 27 mei jl. voeren de apothekers van het IJsselland ziekenhuis opname gesprekken met de patiënt over hun medicijngebruik. Zij doen dit voor alle opnames die tussen 8:00 uur en 16:30 uur plaatsvinden. 

Van de in totaal ca 22.000 opnames zijn dat er 16.000. Alle gesprekken worden gevoerd door apothekersassistenten en vinden plaats in 2 spreekruimtes in de centrale hal en een op de POPA (preoperatieve screening). Deze nieuwe spreekruimtes zijn op 27 mei feestelijk geopend door gevestigd ziekenhuisapotheker Peter van der Zee.

De intentie is om voor 1 september 2012 uit te breiden naar 23:00 ’s avonds. Daarmee spreken zij nog eens 4.000 patiënten. Het IJsselland is gestart met de werving van apothekersassistentes, die (ook) in de avonduren willen werken.
Patiënten die tussen 23:00 uur en 7:00 opgenomen worden, en dus met spoed binnenkomen, krijgen nog geen gesprek.

Mensen/patienten die veel medicijnen gebruiken kunnen zelf ook werken aan hun eigen veiligheid door een medicatieoverzicht op te halen bij hun eigen apotheek.
Het IJsselland heeft vervolgens nog de uitrol van de ontslaggesprekken gepland staan voor de toekomst. Hierbij krijgt de patient ‘officieel’ zijn actuele medicatieoverzicht uitgereikt. Dit medicatieoverzicht geeft aan welke medicijnen de patiënt thuis door moet gaan gebruiken.

Ziekenhuizen worden per 1 januari 2013 getoetst door de IGZ op naleving van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Ziekenhuizen implementeren deze als onderdeel van het VMS veiligheidsprogramma (vmszorg.nl).