Overdracht van zorg minimaal

Mensen die vanuit het ziekenhuis tijdelijk in een verpleeghuis verblijven hebben te maken met een slechte overdracht.  Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Zowel de medische overdracht, de medicatieoverdracht en de verpleegkundige overdracht zijn onder de maat. Daarnaast komt de volgende zorgverlener te weinig in actie als de gegevens niet volledig zijn, aldus IGZ.

De minister schrijft de Kamer dat zorgaanbieders aan zet zijn om tot een goede overdracht te komen van tijdelijke zorg. ‘Het onderzoek van de IGZ brengt twee specifieke risico’s beter in beeld: de groep kwetsbare ouderen en de risico’s van overdrachtsmomenten in de zorg. De uitdaging is om ketenbreed en sectoroverstijgend te komen tot het waarborgen van de continuïteit van zorg. Dat is een intensief en veelomvattend traject.

Bron: Zorgvisie: Lees hier het volledige artikel.