OZIS uit. LSP aan!

86% van de bij VZVZ aangesloten apotheken, huisartsenposten, huisartspraktijken en ziekenhuizen zijn aangesloten op het LSP. 6.247.855 unieke mensen hebben toestemming gegeven voor uitwisseling (bron vzvz.nl). Dat zijn toch al aardige cijfers. En dat is maar goed ook. Per 1 januari jl mag de OZIS waarneming niet meer worden gebruikt. Alternatief: gebruik maken van het LSP. En dat begint met toestemming van de patiënt. Het CBP constateerde op 5 november na een jaar onderzoek dat het LSP technisch en organisatorisch goed geregeld is. De uitrol van het LSP vordert gestaag en er is bij koepels gelukkig intentie om door te gaan met deze vorm van medische gegevensuitwisseling. Dat constateerden de convenantspartijen (LHV, KNMP, NVZ, InEen, NPCF, ZN, Nictiz en ICT-leveranciers) tijdens de jaarlijkse bestuurlijke evaluatie van het LSP-convenant, die 26 november jl. gehouden werd. Aansluiten is dus de boodschap. 

Een rondje langs de websites van de koepels leverde het volgende handige rijtje links op:

  • Zorgverzekeraars verlengen iig voor apotheken en huisartsen met  1 maand de periode om 40% van de dossiers, met toestemming van de patiënt, aan te melden bij het LSP om zo in aanmerking te komen voor de jaarlijkse vergoeding 
  • De perstoolkit van de VzVz helpt u om in de regionale pers aandacht te krijgen voor deze toestemmingsvraag.
  • De KNMP levert een FAQ over het uitwisselen van medicatiegegevens
  • De NPCF heeft een nieuwe patientveiligheidskaart gemaakt voor ouderen: 'Tips voor ouderen, help mee aan goede zorg'

Aantal aangesloten zorgverleners (per 29 december 2014, vzvz.nl)

Aangesloten huisartsenpraktijken     3.494 (85% van het totaal aantal huisartsenpraktijken)

Aangesloten apotheken                    1.800 (91% van het totaal aantal apotheken)

Aangesloten huisartsenposten             122 (98% van het totaal aantal huisartsenposten)

Aangesloten ziekenhuizen                     53 (58% van het totaal aantal ziekenhuizen)

Totaal                                                5.466 (86% van het totaal)

Aantal aangemelde patiëntgegevens (per 29 december 2014): 12.754.099 (6.247.855 unieke BSN's) Als je wilt weten wat de cijfers precies inhouden, check dan vzvz.nl/feiten en cijfers.