Patiënt neemt eigen geneesmiddelen mee naar het ziekenhuis

Je eigen medicatie meenemen naar het ziekenhuis

Het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST), dat begin januari de deuren van haar gloednieuwe locatie opende, voert een nieuwe werkwijze in om de farmaceutische dienstverlening beter te organiseren. Zowel bij spoed- als bij een geplande opname krijgt een nieuwe patiënt een medicatieverificatiegesprek. Na de zomer start het ziekenhuis tevens met een medicatiebox, waarin naast de ziekenhuismedicatie de patiënt ook de zelf meegebrachte geneesmiddelen bewaart tijdens de opname. Doel van deze werkwijze is dat alle patiënten vanaf de zomer dit jaar de geneesmiddelen van thuis zelf gaan gebruiken binnen de muren van het MST. Patiënten verblijven tegenwoordig steeds korter in het ziekenhuis, daarom is het volgens ziekenhuisapotheker Hadewig Colen logisch over te stappen op continuering van de thuismedicatie, zodat er zo min mogelijk substitutiemomenten zijn en de kans op overdrachtsfouten bij ontslag verkleint; de patiënt blijft immers dezelfde medicatie van hetzelfde merk gebruiken; er is geen vervanging naar het ziekenhuisassortiment nodig

 Voorafgaande aan de opname in het MST ontvangt de patiënt een brief met een verzoek de thuismedicatie mee te nemen. In het medicatieverificatiegesprek bij opname beoordeelt een apothekersassistente de houdbaarheid en de fysieke conditie van het thuismedicatie. De apothekersassistenten zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van alle overige benodigde medicatie. ‘Hierdoor kunnen verpleegkundigen zich concentreren op de verpleegkundige taken en apotheekmedewerkers op de farmaceutische taken’, vertelt Hadewig Colen.

De medicatie, meegebracht door de patiënt zelf, en de ziekhuismedicatie worden in een door MST ontworpen medicijnbox bewaard op de kamer van de patiënt. Alleen de patiënt, verpleegkundige en apothekersassistent hebben toegang tot de medicatie. De regie ligt bij de patiënt. Tot het moment dat de medicatieboxen beschikbaar zijn, zetten de apothekersassistenten deze geneesmiddelen uit als 24-uursmedicatie.

 Het continueren van eigen medicatie heeft MST vorig jaar getest bij tweehonderd patiënten die met spoed waren opgenomen voor een chirurgische ingreep. Medewerkers van de ambulance en de huisartsenpost vroegen de patiënten of ze hun geneesmiddelen van thuis meenamen. Bijna alle patiënten waren blij verrast dat ze hun geneesmiddelen konden meenemen, vertelt Esther Sportel, coördinator van de pilot van de medicatiebox. Binnenkort start het vervolg op de afdeling interne geneeskunde.

 Bron: Bos ,E  (april 2016). Medisch spectrum Twente ontwerpt medicijnbox voor thuismedicatie patiënt. Patiënt neemt geneesmiddelen mee naar het ziekenhuis. Pharmaceutisch weekblad, 151 (13),16-17

Medicatieoverdracht

Een mooi voorbeeld hoe de patiënt regie krijgt over zijn medicatiebeheer in het ziekenhuis. Thuis is de patiënt ook verantwoordelijk voor eigen medicatie gebruik, waarom niet continueren in het ziekenhuis waar mogelijk ? Door het zelf- management van de patiënt te vergroten ten aanzien van ziekte en behandeling verbetert de medicatieoverdracht in de keten; de patiënt blijft immers dezelfde medicatie van hetzelfde merk gebruiken; er is geen vervanging naar het ziekenhuisassortiment nodig en vice versa bij ontslag naar huis.  De snelheid en accuraatheid van de overdracht van medicatiegegevens tussen partners in de zorgketen verbetert door deze manier van werken. 

 Wij zijn zeer benieuwd naar het vervolg en de resultaten van de pilot! Zal dit leiden tot meer therapietrouw en een verbetering in de medicatieoverdracht?