Resultaten landelijke uitvraag gepresenteerd tijdens Symposium: Een optimaal ontslagproces in het ziekenhuis

9 Maart was het zover, het symposium "Een optimaal ontslagproces". Een super leuke en inspirerende middag!  Een  moment waarin we met een grote multidisciplinaire groep het belang van een goed ontslagproces centraal hebben gezet. De planning van het ontslag is lastig, nog te vaak worden patienten ad hoc naar huis gestuurd waardoor er geen tijd meer is om de patient goed de informeren over leefregelse of juist medicatie gebruik. Het ontslagproces is complex en vereist continue afstemming tussen afdelingen, professionals en organisaties. 

Hoofdconclusies uit de landelijke uitvraag:

  • 83% ervaart op dit moment risico's door knelpunten in het ontslagproces.
  • Verantwoordelijkheidsverdeling binnen ziekenhuis niet altijd helder
  • Er is onvoldoende integratie tussen de verpleegkundige, de medische en de farmaceutische (medicatie) overdracht
  • Medicatieoverdracht is meer geprotocolleerd dan de verpleegkundige of de medische overdracht
  • Een geplande opname is geen indicatie voor een gepland ontslag. Een patiënt gaat vaak ad hoc met ontslag
  • Het ontslag is een complex proces waarin je continu moet blijven verbeteren
  • Het ontslagproces is complex en vereist continue afstemming tussen afdelingen, professionals en organisaties.

De resultaten van de landelijke uitvraag zijn  hier  terug te vinden. 

Heb je vragen over de resultaten of over de inhoud van de bijeenkomst, stel ze gerust.

Elline@meeuwenroos.nl