Samenwerking Evean met apothekers in Amsterdam Noord

Verbetering medicijnbeheer bij Evean thuiszorg Amsterdam-Noord

Op donderdag 16 december 2010 hebben Evean Zorg Amsterdam en de eerste openbare apothekers in Amsterdam-Noord een samenwerkingsovereenkomst getekend rondom het beheer, de distributie en de controle op de medicatieverstrekking aan de thuiszorgcliënten van Evean in Amsterdam Noord.

In de landelijk media is er afgelopen periode veel geschreven over de medicatieveiligheid in de thuiszorg in Nederland. De thuiszorg van Evean Zorg Amsterdam vindt het belangrijk om de lokale samenwerking te zoeken met de zorgverleners in de buurt.

Nora Azarkan, manager thuiszorg van Evean Zorg Amsterdam, en Carla Wolleswinkel, Hoofd Inkoop Evean en tevens de drijvende kracht achter de samenwerking, geven aan dat samenwerking met de huisarts en apotheker belangrijk is voor de thuiswonende patiënt: “Het feit dat de cliënt afhankelijk wordt van thuiszorg, maakt duidelijk dat de zorgverleners goed met elkaar moeten samenwerken rondom de patiënt. Een volledig overzicht van wat een cliënt gebruikt aan medicijnen, signalering van veranderingen en het doorgeven daarvan aan de huisarts en apotheek en een stukje nascholing vanuit de apothekers aan de thuiszorgmedewerkers zijn voor ons belangrijke aandachtspunten.”

De openbare apothekers, bij monde van Swie Oei, zijn blij dat Evean de meerwaarde van de apothekers erkent en nodigt cliënten van harte uit om bij vragen over de eigen medicatie langs te gaan bij de eigen apotheek. 

Contactpersoon: Bob de Dood (brdedood@fbadam.nl), projectmanager Ketenzorg Amsterdam