Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wint Patiëntveiligheid Award voor goede medicatieoverdracht

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is de winnaar van de Nationale Patiëntveiligheid Award 2009. Het winnende project Medication reconcilation is opgezet om medicatiefouten bij overdrachtsmomenten te voorkomen. De jury en het publiek stemden voor dit initiatief als beste op het gebied van patiëntveiligheid. Het ziekenhuis kreeg de prijs uitgereikt onder toeziend oog van minister Klink tijdens het congres Expeditie Patiëntveiligheid, georganiseerd door het VMS Veiligheidsprogramma.
De jury, onder voorzitterschap van Atie Schipaanboord, directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), roemde het initiatief. Uit onderzoek van het ziekenhuis bleek dat er nogal wat fouten ontstonden met medicijnen als een patient wordt opgenomen voor bijvoorbeeld een operatie of als een patiënt met medicatie uiteindelijk wordt ontslagen. Onder andere door gebrekkige controle van medicatie bij opname en ontslag en onvoldoende betrokkenheid van de patiënt. Met de nieuwe werkwijze is de patiënt vollediger geïnformeerd en wordt een verkeerde medicatieoverdracht vaker voorkomen. Erkennen van fouten is belangrijk, maar vooral ook leren van fouten. Met de uitreiking van de award wil het VMS Veiligheidsprogramma initiatieven belonen die onbedoelde vermijdbare schade kunnen verminderen en voorbeeld laten zijn voor de andere ziekenhuizen. 

Minister Klink
Tijdens het congres dat door ruim 500 professionals werd bezocht pleitte de minister voor meer openheid. Minister Klink, van Volksgezondheid: ”We weten wat er kan gebeuren als we niet durven melden. Elkaar de hand boven het hoofd houden en het gebruik van de doofpot zijn taboe in een tijd dat we werken aan een zo transparant mogelijk zorgstelsel. Medisch specialisten zijn geen onaantastbare professionals. Fouten melden moet. En melden moet op elk niveau. Niet om disciplinaire of juridische stappen uit te lokken, maar juist om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verbeteren
Belang van medicatieoverdracht voor ziekenhuizen onderkend
De prijs is ook van belang om ook in andere ziekenhuizen urgentie en bewustzijn te creeren bij raden van bestuur en medische staven voor het inregelen van opname- en ontslaggesprekken. Onderzoeken wijzen uit dat hiermee 50% risicoreductie te behalen valt. Deze gesprekken zijn per 1 januari 2011 verplicht conform de nu nog conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens.

De conceptrichtlijn is basis voor thema 4 van het VMS programma. De 3 bijeenkomsten in 2008 werden zeer goed bezocht. Ziekenhuisapothekers zijn allen actief met de (voorbereiding van de) implemementatie.