Spoorboekje Medicatieoverdracht

Dit handige en overzichtelijke 'spoorboekje' bevat een checklist voor het regelen van medicatieoverdracht en een overzicht van ontwikkelde middelen, zoals LESA's, handreikingen en praktijkgidsen.

Deze middelen zullen in de diverse veiligheidsprogramma's worden ingezet. Partijen die deelnemen aan deze veiligheidsprogramma's en deelnemen aan het landelijk project Overdracht van medicatiegegevens hebben binnen het landelijk project met elkaar afgesproken voor dit thema 50% risicoreductie te willen behalen.

 Spoorboekje