Steeds meer patientportalen in ziekenhuizen die een medicatieoverzicht weergeven

In een recent onderzoek van NIctiz blijk dat 1 op de drie ziekenhuizen een patientportaal heeft. Deze patientportalen bieden een mogelijkheid om de patient actiever te betrekken bij zijn eigen zorgproces. Het gebruik van de patientportalen vergroot de aanwezigheid van een correcte AMO op moment van een artsenafspraak. 

Nog wat feiten: 

  • Bij 17 ziekenhuizen van de 48 (35%) kan de patient zelf zijn medicatieoverzicht raadplegen. Vorig jaar waren dit nog maar 10 ziekenhuizen. 
  • Bij 4 van de zeventien ziekenhuizen kan de patient ook een wijzigingsverzoek indienen via het portaal
  • Uit een eerder onderzoek in het RadboudUMC is gebleken dat de medicatieveiligheid is toegenomen dankzij de medicijnregistratiebalies die daar sinds drie jaar in gebruik zijn
  • Om inzage in gegevens mogelijk te maken, zorgen de ziekenhuizen in het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat dit vanaf 2020 mogelijk is

Bron: Nicitiz