Symposium 9 Maart 2017 : Een optimaal ontslagproces in het ziekenhuis, een utopie?

Het ziekenhuis, één stap in de zorgketen. Een plek met veel medicatiewijzigingen en waar ingrijpende behandelingen worden uitgevoerd. Een opname kan een grote impact hebben op het leven van een patiënt. Daarom is het is belangrijk dat het ontslag uit het ziekenhuis zorgvuldig wordt georganiseerd. Zodat de patiënt thuis veilig en zo zelfstandig mogelijk zijn leven weer kan oppakken en dat andere zorgverleners hierin kunnen ondersteunen.

Uit eerder onderzoek van medicatieoverdracht.nl bleek dat 90% van de zorgverleners risico ervaart als het gaat om het overdragen van gegevens. Ontslag wordt ervaren als een risicomoment, met nog te veel vermijdbare heropnames tot gevolg. Tijdens het ontslag wordt er in een kort tijdsbestek vaak nog de laatste onderzoeken gedaan. Gesprekken met verschillende professionals worden gevoerd en er moet conform de richtlijn naast een medische en verpleegkundige overdracht, ook nog de medicatieoverdracht worden verzorgd.

Kom op 9 Maart naar het symposium “Een optimaal ontslag proces”.
Een dag waarop we:

-       resultaten uit de landelijke uitvraag van het ontslag proces presenteren

-       we werkende praktijkvoorbeelden delen

Het uitgangspunt van het symposium is dat we samenwerken door kennis te delen en te leren van elkaar. Waarbij we met elkaar stil staan hoe we vanuit een succesvolle pilot naar een bredere implementatie kunnen werken.
Accreditatie wordt aangevraagd. 

Voor wie
Maak op een ongedwongen sfeer kennis met deelnemers uit het land. De bijeenkomst is interessant voor managers, artsen, kwaliteitsmedewerkers en (ziekenhuis)apothekers. Een interactieve dag met veel ruimte voor eigen inbreng. Na deze dag gaat u naar huis met inspiratie en met een persoonlijk actieplan. Wat is voor uw organisatie of afdeling prioriteit?  

Kosten
100 euro exclusief btw

Locatie
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

Aanmelden?
Mail naar elline@meeuwenroos.nl

Namens familie de Vries
Anne de Roos, Elline Hemke, Bertil Lenderink, Helen van Meeuwen