Symposium : Een optimaal ontslagproces in het ziekenhuis

90% van de zorgverleners ervaart een risico als het gaat om het overdragen van gegevens (peiling medicatieoverdracht.nl, 2016). Het ontslag is hiervan een groot risicomoment, met veel vermijdbare fouten als gevolg. De planning van het ontslag is lastig, nog te vaak worden patiënten ad hoc naar huis gestuurd waardoor er geen tijd meer is om de patiënt goed te informeren over leefregels en een juist medicatie gebruik. Ook is het onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor de overdracht en bestaat de kans dat de volgende zorgverlener niet op tijd wordt geïnformeerd.

 

Om aandacht aan te geven aan “Een optimaal ontslag proces” organiseren we donderdag 9 maart een symposium.

Een middag waarop we:

-             Resultaten uit de landelijke uitvraag delen

-             Praktijkvoorbeelden gericht op het verbeteren van het ontslag proces presenteren

-             We op interactieve wijze aan de slag met oplossingen voor jou omgeving.

 

Voor wie
De dag is voor zorgverleners in het ziekenhuis. De bijeenkomst is interessant voor zorgmanagers, managers Kwaliteit & Veiligheid, artsen, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers. 
Accreditatie voor ziekenhuisapothekers wordt aangevraagd. 

 

Programma

13.30   Inloop

13.50   Welkom en aftrap

  •             Presentatie resultaten landelijke uitvraag “Een optimaal ontslag proces"
  •             Praktijkcase Reinier de Graaf ziekenhuis (Programma Transfer Intervention Procedure Programma; S. de Regt, Programma manager Reinier de Graaf Gasthuis)
  •             Praktijkcase: Digitale overdracht Maxima Medisch Centrum (Digitalisering van de overdracht; J. Brogtrop; Ziekenhuisapotheker Maxima Medisch Centrum)  
  •             Een ontslag proces met een Lean aanpak  
  •             Workshop; Opstellen actieplan

17.15   Afsluiten en Borrel

 

Kosten

100 euro exclusief btw

 

Locatie

Het Huis Utrecht

Boorstraat 107

3513 SE Utrecht

 

 

Aanmelden?

Mail naar elline@meeuwenroos.nl

 

We hopen je 9 maart te ontmoeten.

De peiling nog niet ingevuld? Klik dan hier

 

 

Meeuw & Roos

Anne de Roos, Helen van Meeuwen & Elline Hemke