FTO Zeist, presentaties en afspraken

 Huisartsen en apothekers uit Zeist hielden in mei 2011 een FTO over medicatieoverdracht. Op basis van 2 presentaties werden concrete samenwerkingsafspraken en suggesties gedaan om de uitwisseling van de medicatiegegevens mogelijk te maken. Het verslag geeft een mooie handreiking voor andere FTO-groepen.

Contactpersoon huisartsen: R. van Kuppevelt (kuppevelt@tollenslaan.nl)
Contactpersoon apothekers: Ellen Jansen (ellen.jansen@knmputrecht.nl)

 presentatie FTO 23 mei 2011 Zeist 

 Medicatie overdracht Roel van Knuppevelt