Toolkit voor de apotheekhoudende huisarts

Door zijn de dubbelfunctie heeft de apotheekhoudende huisarts een grote rol in de overdracht van medicatiegegevens. De apotheekhoudende afdeling LHV heeft de toolkit "Medicatieoverdracht" ontwikkeld om de apotheekhoudende huisarts inzicht te geven in en grip op het onderwerp medicatieoverdracht. De toolkit vindt u onder aan deze pagina als downloadbare pdf.

De toolkit geeft een overzicht van de inhoud en reikwijdte van de richtlijn en gaat in op alle mogelijke overdrachtsmomenten. Daarnaast bevat de toolkit praktische hulpmiddelen zoals inschrijfformulieren, passantenbrieven en een gefaseerd implementatievoorstel.

Apotheekhoudende huisartsen hebben de toolkit thuis gestuurd gekregen en kunnen op de site van de LHV Apotheekhoudende afdeling de word versies voor interne aanpassing downloaden.

Klik op toolkit apotheekhoudende huisartsen