UMC Utrecht start MEDICATIE 3.0: EEN POSITIEVE INJECTIE!

De ziekenhuisapotheek van het UMC Utrecht is in februari jl. een project gestart voor de invoering van medicatieverificatie. In 2012 zullen FPZ-apothekersassistentes op de afdelingen gesprekken gaan voeren voor patiënten die electief worden opgenomen, zowel bij opname als bij ontslag. In 2013 zal dit worden uitgerold naar de patiënten die met spoed worden opgenomen. Het UMCU combineert de invoering van medicatieverificatie met de optimalisatie van VTGM voor high risk medicatie en het assortimentsbeheer. Het UMCU pakt daarmee twee VMS-thema’s aan. De Raad van Bestuur ondersteunt beide thema’s met een UMC-breed besluit. De werkwijze zal naar alle apothekers in Nederland worden gecommuniceerd. Het UMC Utrecht is immers een landelijk werkende zorgorganisatie.

Voor de medicatieverificatie is een toolkit ontwikkeld, die op dit moment wordt getoetst bij de apothekers uit Midden-Nederland, juristen en de clientenraad. De werkwijze zal naar alle apothekers in Nederland worden gecommuniceerd. Het UMC Utrecht is immers een landelijk werkende zorgorganisatie.

In het project speelt EZIS 5.2 een belangrijke rol; hoe beter dit softwarepakket van Chipsoft het dagelijkse proces en de landelijke normen voor het medicatieoverzicht ondersteunt, hoe beter. We kijken tevens naar digitale uitwisseling van informatie met andere zorgverleners en de patiënt, via LSP en het UMC portaal.

De invoering gaat in nauw overleg met elke divisie en afdeling en wordt afgestemd op hun behoeften. De eerste afdelingen zijn van start. Geschat wordt dat er uiteindelijk +/- 100 gesprekken per dag gaan plaatsvinden in het hele UMC Utrecht.

Dus, werk aan de winkel! Het UMCU is daarom al druk bezig met werven. Kijk voor de vacature op onze website: www.werkenbijumcutrecht.nl, wij zoeken namelijk collega’s!

Geïnteresseerde assistentes kunnen voor meer informatie contact opnemen met Nathalie van Soest en Linda Prins, FPZ-assistentes UMC Utrecht. (N.vanSoest-2@umcutrecht.nl).

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectmanager Anne de Roos (anne.de.roos@planet.nl / 06-22412272).