Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg.

VIPP is een implementatieprogramma. Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Digitale toegang, dus via internet.  Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. Denk aan lab- of andere onderzoeksuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens.  Zo kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal hij beter geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid. En de dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten.  

Implementatie van standaarden
VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Dat betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden, waaronder:   

  •     Basis Gegevensset Zorg (BGZ) (programma registratie aan de bron)   
  •     Standaarden medicatieproces (programma medicatieproces)   
  •     Standaarden voor uitwisseling met een PGO (Medmij-programma)   

VIPP is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de miljoenennota van 2016 reserveert de minister een bedrag van 105 miljoen euro voor het versnellingsprogramma. De precieze uitwerkingvan de regeling leest u in de Staatscourant. 

Het programma bestaat uit twee delen: gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie. Elk deel bevat meerdere modules ofwel doelstellingen.

Meer weten? Klik hier