VieCuri MC publiceert resultaten pilot farmaceutische anamnese in de polikliniek

De huidige richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten stelt dat er bij elk contact met een voorschrijver een actueel medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar dient te zijn waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. In het VieCuri Medisch centrum is in een pilot ervaring opgedaan met het uitvoeren van farmaceutische-anamnesegesprekken door apothekersassistenten voorafgaand aan een consult op de polikliniek interne geneeskunde. In totaal is met 383 patiënten een gesprek gevoerd. Bij 71% van de patiënten gaven elektronisch gegenereerde aflevergegevens uit OZIS of het LSP geen juist beeld van het actuele medicatiegebruik. 31% van de patiënten rapporteerde een probleem met inname van medicatie of een bijwerking. Bijna 10% gebruikte medicatie bewust anders dan door de arts was voorgeschreven. Specialisten vonden het voor een kwart van de patiënten zinvol om de farmaceutische anamnese bij een volgend consult te herhalen. Gezien de benodigde tijdsinvestering is de aanbeveling dat toekomstig onderzoek zich richt op de identificatie van risicopatiënten die het meeste baat hebben bij een farmaceutische anamnese.

 

Het volledige onderzoek is te lezen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek: 

https://www.knmp.nl/professie/wetenschap/nederlands-platform-voor-farmaceutisch-onderzoek/ervaringen-met-farmaceutische-anamnese-in-de-polikliniek-een-orienterend-onderzoek

 

Geschreven door : Mariëlle Meevis 

stafmedewerker transmurale farmacie
VieCurie MC