Acht app-functies therapietrouw en actueel medicatieoverzicht voor patiënten

Medicatiefouten leiden in Nederland jaarlijks tot een groot aantal potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames. Dit leidt tot schade bij de patiënt en tot onnodige zorgkosten. Een deel van de medicatiefouten wordt veroorzaakt door het ontbreken van een actueel medicatieoverzicht en het niet trouw innemen van voorgeschreven medicatie door patiënten. Patiënten betrekken bij hun zorgproces kan een deel van deze problemen voorkomen. Mobiele apps bieden mogelijkheden om patiënten hierbij te ondersteunen.

Deze publicatie schetst de functies waarmee medicatie-apps patiënten kunnen ondersteunen en in hoeverre bestaande medicatie-apps dat al doen. We doen geen uitspraken over ‘de beste apps’ die kunnen ondersteunen bij therapietrouw en medicatiebewaking, dat is voor iedere patiënt verschillend. Wel is in de bijlage een tabel opgenomen waarin wordt aangegeven welke functies bestaande medicatie-apps bieden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nictiz.