Welke software: AORTA of OZIS?

De softwaresystemen AORTA en OZIS wisselen patiëntgegevens uit tussen zorgverleners om zo de medicatieveiligheid te vergroten.

Deze Infrastructuur voor zorgcommunicatie maakt het mogelijk een medicatieoverzicht beschikbaar te stellen, zoals is beschreven in de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

AORTA

Met AORTA kunnen lokale softwaresystemen van de zorgverleners met elkaar communiceren. Omdat dit systeem is gebaseerd op landelijke standaarden, kunnen meer zorgverleners aansluiten. De aangesloten zorgverleners hebben direct online het actuele elektronisch medicatieoverzicht beschikbaar, onafhankelijk van zorgverlener, tijd en plaats.

OZIS

OZIS is een systeem van dienstwaarneming voor de apotheker. Het heeft een hoge dekkingsgraad onder apotheken en dienstapotheken, maar overige zorgverleners in Nederland hebben geen toegang. OZIS is voornamelijk regionaal, waardoor er geen uitwisseling mogelijk is door het gehele land.

Verschillen AORTA en OZIS

Op de website van Nictiz staat een overzicht van de verschillen tussen AORTA en OZIS.