Wie is er verantwoordelijk indien er fouten in de ontslagmedicatie ontstaan die het ASP verzorgt?

In een regio in het land wordt gewerkt met een ASP dat zorgt voor de telefonische opnamegesprekken bij geplande opnames en de ontslagmedicatie verzorgt bij een aantal afdelingen van het ziekenhuis. Het ontslag is nog niet bij alle afdelingen uitgerold. Bij een aantal apothekers is nu de vraag gerezen wie verantwoordelijk is indien er fouten in de ontslagmedicatie ontstaan die het ASP verzorgt.

Het ASP is een stichting waarin alle apothekers uit de regio en het ziekenhuis in vertegenwoordigd zijn. Het ASP is niet als een apotheek ingeschreven bij de inspectie, omdat hier geen baliefunctie aanwezig is. Bij wie ligt de aansprakelijkheid als er iets mis gaat in de ontslagmedicatie bij het ASP? Is dan het ASP zelf verantwoordelijk of ben je als openbaar apotheker waar de patiënt normaal gesproken komt aansprakelijk?

Antwoord

Als het ASP fouten maakt in het noteren van door patiënten gebruikte medicatie dan is het ASP hier zelf verantwoordelijk voor.

Dit geldt zowel voor het noteren van de medicatie bij opname als bij het noteren van de ontslagmedicatie.

Het ASP is zelf aansprakelijk te stellen. Het ASP is georganiseerd door de gezamenlijke apothekers en het ziekenhuis. Het stichtingsbestuur van de ASP heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er sprake is van verantwoorde zorg die door de medewerkers in dienst van de stichting wordt geleverd. Gaat er iets mis wat een aantoonbare fout is van een ASP-medewerker dan wordt het Stichtingsbestuur hiervoor aansprakelijk gesteld (Stichtingsbestuur in de rol van werkgever is aansprakelijk voor onrechtmatige daad begaan door medewerkers).

Is het een fout die voorkomen had kunnen worden door de verantwoordelijk apotheker van dat moment dan is deze apotheker mede verantwoordelijk en eventueel ook medeaansprakelijk. 

De aansprakelijkheid ligt niet bij de apotheker waar de patiënt normaal gesproken de medicijnen haalt (en waar het dossier van de patiënt bewaakt wordt) tenzij de apotheker bij het verwerken van de gegevens over de ontslagmedicatie had kunnen zien dat deze geneesmiddelen niet aan deze patiënt afgeleverd hadden kunnen worden (interactiesignalen bij invoeren in AIS) en hierop geen actie heeft ondernomen. In dat geval is ook de “eigen”apotheker van de patiënt medeaansprakelijk te stellen. 

Door: Mr. Jurriane Rendering, juridische zaken KNMP en lid van de juridische expertgroep Medicatieoverdracht