Workshop “Weet Wat U slikt?!” Projectleider Ellen Jansen vertelt.


‘Als op de bijsluiter staat dat ik een medicijn niet mag innemen met grapefruitsap, mag ik dat dan helemaal niet meer drinken of alleen niet tegelijk met het medicijn?’ Dit is één van de vele vragen die aan bod kunnen komen tijdens de interactieve workshop Weet wat u slikt!.  ‘Weet wat u slikt!’ is een workshop van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) over verantwoord medicijngebruik. Projectleider Ellen Jansen, beleidsmedewerker van Apothekersvereniging Midden-Nederland, verzorgt de workshop.

“Ik start altijd met de vraag: ‘Wijkt u wel eens af van wat uw arts u heeft voorgeschreven?’ Negen van de tien mensen blijken dat te doen en velen zien dat als hun eigen verantwoordelijkheid. Dat is het natuurlijk ook en dat moeten ze ook vooral zo blijven zien”, zegt Ellen Jansen. Maar er is meer, zegt ze. “Meld het wél aan je arts of apotheker als je afwijkt van wat is voorgeschreven. Want stel je wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis en je bent niet in staat te zeggen wat je wel en niet slikt, dan is daar een kans op over- of onderdosering. In het ziekenhuis krijg je namelijk de medicatie die is voorgeschreven. Overigens geldt sowieso dat sommige geneesmiddelen een risico vormen voor je gezondheid als je er plotseling mee stopt of meer inneemt dan is voorgeschreven. Daarom adviseer ik altijd: Doe wat je zegt en zeg wat je doet.”

Een workshop over medicijn gebruik voor en door de patient
De workshop is ontstaan naar aanleiding van alle veranderingen in de zorg, waarbij het accent steeds meer gaat naar de eigen verantwoordelijkheid. Onder ouderen bleken veel vragen te leven over medicijngebruik, vertelt Ellen Jansen. Veel van die vragen zijn geïnventariseerd binnen een panel van zo’n 80 ouderen en tijdens de workshop komen ze allemaal aan bod. Plus de vragen die ook altijd uit de zaal komen. “Soms zie ik ergens in de zaal een gefronste wenkbrauw, dan nodig ik diegene direct uit om zijn of haar vraag te stellen.”

Het doel van de workshop is kennisoverdracht en mensen bewust maken. “Ik geef de workshop altijd samen met een apotheker uit de regio waar ik te gast ben. Hij of zij is bekend met de lokale verzekeraars en afspraken, en dat is prettig. Bovendien heb ik niet de inhoudelijke farmacotherapeutische kennis. Ons doel is om alle vragen te beantwoorden voor de mensen naar huis gaan. En dan is het fijn als ze zeggen: Goed dat ik dat weet. Zodat ze met alle informatie die ze hebben gekregen, hun eigen verantwoordelijkheid ook goed kunnen invullen.”

Samenwerken met patiënt 
Het geven van inmiddels de interactieve workshops (ook bij diverse migrantengroepen) is een geweldige ervaring en levert veel informatie over en voor de oudere gebruikers van geneesmiddelen. "Binnen de zorgverlening zelf is menigeen bezig met het dichten van gaten in procesmatige systemen, uiteraard prima, onontbeerlijk en een streven om continuïteit van informatie te garanderen tussen de schakels. Zeker voor die patiënten die zelf niet in staat zijn hier zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen".

De inhoud van de doorgegeven informatie – zoals voorgeschreven en afgeleverd - komt zeker niet altijd overeen met het daadwerkelijke gebruik.  Dit leidt tot verwarring en binnen de zorg tot onbedoelde onderlinge maar vooral ook onnodige verwijten. Inspanning om deze belangrijkste schakel – de gebruiker – te informeren en echt te betrekken zal een zeer positieve bijdrage leveren binnen het medicatieproces. Voor velen van hen zijn er immers diverse moverende redenen om af te wijken van wat er door de arts is voorgeschreven. Voor menigeen gebruikers ontbreekt - door onwetendheid over de mogelijke gevolgen - de noodzaak en het belang deze informatie te bespreken met arts of apotheker. Daarom is het noodzakelijk niet alleen binnen de zorgsector dit onderwerp hoog op de agenda te houden, maar deze vooral te richten op de gebruikers en de omgeving (mantelzorgers) van de gebruikers. De aanwezigen van de workshops zeggen zich na afloop van de workshop pas te realiseren wat hun eigen rol in het medicatieproces is. Toch niet zo vreemd dat bij een opnamegesprek er sprake is van veel discrepanties?

Vind hier de folder van Weet wat u slikt!

De volgende workshop
De volgende workshop vind plaats op 8 september a.s. in de Bibliotheek van Overvecht te Utrecht, tijdens de tentoonstelling “Kunt u dat even uitleggen “. 
Overdag tussen 11.00 en 12.30 uur,
Een project speciaal voor laaggeletterden

Voor meer informatie:
Ellen Jansen, Apothekersvereniging Midden-Nederland, via info@apothekers-vmn.nl 
http://www.nuzo-utrecht.nl/