Zorgvernieuwingsproject medicatieveiligheid: farmaceutisch consult bij ontslag- praten over pillen met de patiënt, Karapinar et al

Problemen met geneesmiddelen komen veel voor en kunnen dermate ernstig zijn dat ze leiden tot ziekenhuisopname,
zoals recent het HARM (Hospital Admissions Related to Medication) onderzoek [1]
heeft laten zien. Ziekenhuisopnames vormen op hun beurt een risicofactor voor een goed gebruik van
geneesmiddelen na ontslag [2].
Gedurende een opname in het ziekenhuis kan er veel veranderen aan de medicatie. Dit kan samenhangen
met de aandoening of met de leeftijd van een patiënt waardoor bijvoorbeeld een dosering verlaagd
moet worden. In het ziekenhuis ontvangen patiënten vaak hulp bij het innemen van hun medicatie.
Echter na ontslag wordt abrupt van patiënten verwacht dat ze zelfstandig omgaan met hun (veelal)
veranderde medicatie. Voor veel patiënten levert dit na ontslag problemen op. Veel voorkomende problemen
zijn:
1. Niet weten waar een nieuw geneesmiddel voor is en het daarom niet altijd goed innemen.
2. Niet weten wat er gewijzigd is aan de medicatie en waarom.
3. Niet bekend zijn met het feit dat middel A in plaats komt van middel B, waardoor na ontslag ongewenste
(pseudo)dubbelmedicatie ontstaat.
Na ontslag dienen naast de patiënt ook de huisarts en de openbare apotheek goed geïnformeerd te
worden om de continuïteit van de zorg in de eerste lijn te waarborgen [3, 4]. In het HARM onderzoek
werden de gevolgen van de slechte afstemming tussen de tweede en eerste lijn verduidelijkt in een
casus waarin een patiënt drie keer opgenomen is geweest vanwege een pancreatitis na simvastatine
gebruik. De specialist staakte de medicatie in het ziekenhuis en de huisarts herstartte de medicatie na
ontslag [5].
De meeste interventies die zijn ontwikkeld om de kwaliteit van ontslagmedicatie te verbeteren zijn
gebaseerd op medicatie review (optimaliseren van de therapie en minimaliseren van medicatiegerelateerde
problemen). Echter, de informatie van de patiënt wordt vaak niet meegenomen. Deze
studie heeft als doel het verbeteren van de ontslaginformatie naar de patiënt, de openbare apotheek en
de huisarts.


Auteur: Karapinar, Fatma  
S.D. Borgsteede, J. Zoer, A.C.G. Egberts

 Zorgvernieuwingsprofjetc MV-farmaceutisch consult bij ontslag